Nieuws van de tuinwinkel.

Medetuinders, zoals gemeld in het vorige clubblad hierbij een bijdrage van ons,

Over ons, maar vooral meer over de door ons te verrichten werkzaamheden in en rond de tuinwinkel.

Sinds 8 januari van dit jaar is het beheer van de tuinwinkel, de kas en de meststoffen in ons beheer overgegaan. Wij kwamen binnen in een net op dat moment drukke tijd, te denken valt daarbij aan het binnen komen van de compost, 50/50 compost en mest en daarnaast het tegelijkertijd uitgeven van de bestelde Garant zaden en de bestelde uien.

Tussen deze lopende zaken door hebben we de schuur opnieuw voor meststoffen, alsook de tuinwinkel, heringedeeld en verder op orde gemaakt.

En last but not least, de plantenkas enorm gefatsoeneerd, zodat het weer als plantenkas gebruikt kon worden.

Vervolgens werden de bestelde pootaardappel gehaald en verdeeld, waarna al snel het uitdelen van de bestelde komkommerplanten kon beginnen.

In de afgelopen maanden werden dan tussendoor in de kas allerlei groenteplantjes gezaaid en opgekweekt, o.a. ook de voor de geplande geranium- en plantenmarkt van 7 mei j.l.

Al met al hebben we in een korte periode een zeer drukke tijd achter de rug.

Tussen al deze bedrijven door, jawel, tuinieren wij ook nog zelf en wel op tuinnr. 72, schuin links van de tuinwinkel.

De openingstijden van de winkel zijn:

vrijdag    van 11.00 uur t/m 14.00 uur

zaterdag van 11.00 uur t/m 15.00 uur.

Door de week zijn we open, als we op tuinnr. 72 zijn.

Met veel tuinplezier en vriendelijke groet van ons,

En, o ja, ons, zijn

Jos en Chrissie