Verenigingsblad ATV Ooghduyne

Redactieleden:
Jan Smidjansmid0211@gmail.com

Ton Jansen

flappie@quicknet.nl

Henk van der Stoop

hnvdstoop@quicknet.nl

Inleveren kopij voor het clubblad kan per e-mail redactie@atvooghduyne.nl of door kopij af te geven aan de bar van ons verenigingsgebouw.