Verenigingsblad ATV Ooghduyne

Redactieleden:
Jan Smid
jansmid0211@gmail.com
Ton Jansen
flappie@quicknet.nl
Henk van der Stoop
hnvdstoop@quicknet.nl
Inleveren kopij voor het clubblad kan per e-mail flappie@quicknet.nl of door kopij af te geven aan de bar van ons verenigingsgebouw.