Clubblad

Redactie verenigingsblad:

Wil Ekkebus

w.ekkebus@gmail.com

Jan Smid

jansmid0211@gmail.com

Ton Jansen

flappie@quicknet.nl

Inleveren kopij voor het clubblad kan per e-mail of door kopij af tegeven aan de bar van ons verenigingsgebouw.