Visie / Doelstelling
 • Het behartigen van de belangen van haar leden.
 • Het maken van propaganda voor tuinieren als ontspanning en recreatie.
 • Het bevorderen van de kennis van haar leden met betrekking tot het kweken van bloemen, groente en fruit.
 • Het in stand houden van het tuincomplex en de daarbij behorende opstallen. Dit wordt gedaan middels gemeenschapswerk. Ieder lid doet dit 2 keer per jaar op een zaterdagochtend van 09.45 uur – 12 uur.
 • Respect hebben voor alles wat groeit en bloeit.
 • Begrip voor de natuur bij te brengen en de kennis ervan door te geven.
 • Het heel belangrijk is dat ieder lid zich thuis voelt bij onze vereniging. Sociale contacten hebben is erg belangrijk.
 • De locatie van het tuincomplex is mooi gelegen. Gezamenlijk (bestuur en leden) zullen wij er alles aan doen deze te behouden, voor een lange, lange ………. toekomst.
Om dit allemaal leuk en gezellig te houden.
Hier een greep uit regelingen dat van u wordt verwacht en is aangegeven in het Huishoudelijk reglement:
 • Niet te hard met de auto rijden op het toegangspad naar de vereniging;
 • Op de zondagen geen motorische werktuigen gebruiken en overige dagen niet na 20.00 uur;
 • Honden op de tuin aan de lijn;
 • De zuigkorven pas plaatsen in de sloten vanaf 1 april tot 1 november;
 • De tuin uiterlijk 15 april bouwrijp te hebben.
Wat kost het u:

De gemeentelijke huur per jaar van 1 m² tuin bedraagt ca € 0,45.
Het lidmaatschap, contributie, bedraagt € 40,00 per jaar.

Dit kan u veel gemeenschappelijk tuinplezier geven en niet te vergeten:
verse biologische groente zelf telen en weet wat u eet.

Dit gaat allemaal niet zonder vaste medewerking van:
Onderhoudsgroep tuincommissie

(onderhoud graspaden)

Stephan van Gils
Peter van de Klugt
Piet Schop
Frans Baats
Willem de Waal
Peter Alting
Betty Ravenbergen
Ton Jansen
Cor Polet (res.)

Bar & activiteitenteam

Annelies Kunst
Ton Jansen
Judith van Gils-Lotgerink

Redactie verenigingsblad

Jan Smid
Ton Jansen
Henk van der Stoop

Tuinwinkel

Glenn Verweij

Beheer barvoorziening

Dick Duinkerken

Darten

Vrijdagavond
Ton Jansen

Aanvraag en beheer bouwvergunningen

(is een gemeentelijke goedkeuring voor nodig)
Bert Huijs

Lief en Leed

(waaronder ziekenbezoek)
Secretaris ATV / Ton Jansen

Onderhoudsgroep beheerscommissie

(onderhoud gebouwen)
Rob van Winkel
Henk Hendriks
Ton Jansen

Klaverjassen

woensdagavond
Ton Jansen

Beheer watergemaal

Ed Siecker
Ton Jansen