Doelstelling

 • Het behartigen van de belangen van haar leden.
 • Het maken van propaganda voor tuinieren als ontspanning en recreatie.
 • Het bevorderen van de kennis van haar leden met betrekking tot het kweken van bloemen, groente en fruit.
 • Het in stand houden van het tuincomplex en de daarbij behorende opstallen. Dit wordt gedaan middels gemeenschapswerk. Ieder lid doet dit 2 keer per jaar op een zaterdagochtend van 09.45 uur – 12 uur.
 • Respect hebben voor alles wat groeit en bloeit.
 • Begrip voor de natuur bij te brengen en de kennis ervan door te geven.
 • Het heel belangrijk is dat ieder lid zich thuis voelt bij onze vereniging. Sociale contacten hebben is erg belangrijk.
 • De locatie van het tuincomplex is mooi gelegen. Gezamenlijk (bestuur en leden) zullen wij er alles aan doen deze te behouden, voor een lange, lange ………. toekomst.

Om dit allemaal leuk en gezellig te houden.

Hier een greep uit regelingen dat van u wordt verwacht en is aangegeven in het Huishoudelijk reglement:
 • Niet te hard met de auto rijden op het toegangspad naar de vereniging;

   

 • Op de zondagen geen motorische werktuigen gebruiken en overige dagen niet na 20.00 uur;

   

 • Honden op de tuin aan de lijn;

   

 • De zuigkorven pas plaatsen in de sloten vanaf 1 april tot 1 november;

 • De tuin uiterlijk 15 april bouwrijp te hebben.

Wat kost het u:

De gemeentelijke huur per jaar van 1 m² tuin bedraagt ca € 0,45.
Het lidmaatschap, contributie, bedraagt € 40,00 per jaar.

Dit kan u veel gemeenschappelijk tuinplezier geven en niet te vergeten:
verse biologische groente zelf telen en weet wat u eet.

Dit gaat allemaal niet zonder vaste medewerking van:

Redactie verenigingsblad

Wil Ekkebus
Jan Smid
Ton Jansen

Lief en leed

( waaronder ziekenhuisbezoek )

Secretaris ATV, Mobiel: 0615500364

Onderhoudsgroep tuincommissie

(onderhoud graspaden)

Stephan van Gils

Peter van de Klugt

Piet Schop

Frans Baats

Willem de Waal

Peter Alting

Betty Ravenbergen

Ton Jansen

Cor Polet (res.)

Aanvraag en beheer bouwvergunningen

(is een gemeentelijke goedkeuring voor nodig)
Tom Jansen

Onderhoudsgroep beheerscommissie

(onderhoud gebouwen)
Jacques Bierens

Rob van Winkel

Ton Jansen

Beheer watergemaal

Ed Siecker
Ton Jansen

Bar & activiteitenteam

Ton Jansen

Annelies Kunst

Sonja van der Stoop

Judith van Gils-Lotgerink

Lien Melchers

Martha Trap

Dick Duinkerken

Beheer bar voorziening

Dick Duinkerken

Tuinwinkel

Phil Hermans
Henk van der Stoop

Darten

Frans Baats

Klaverjassen

Sonja van der Stoop en Ton Jansen (zaterdagmiddag)

Lijst van AED gecertificeerde leden

Jaap Bakker, tuin 7

Jan Jansen, tuin 23

Tom Jansen, tuin 88

Aad Walrecht, tuin 45

Nico Hoekman, tuin 48

Joop Huiberts, tuin 56

Dick Duinkerken, tuin 59

Henk van der Stoop, tuin 63

Judith van Gils-Lotgerink, tuin 91

Piet Schop, tuin 92

Frans Baats, tuin 98

Ton Jansen, tuin 37

Phil Hermans, tuin 61

Roel Abbenhues, tuin 54

Rinus Mieras, tuin 57

Wil Ekkebus, tuin 24

Stephan van Gils, tuin 25

Annelies Kunst –