Mededelingen bestuur

Aanhanger huren, neem contact op met Henk van der Stoop

Een ieder mag alleen met toestemming van het bestuur tuinafval in de big bags deponeren.