Het Dagelijks Bestuur en de Commissarissen vormen het bestuur van de vereniging

Dagelijks bestuur
Voorzitter
Glenn Verweij

Secretaris

Martin de Leeuw

Penningmeester

Dick Duinkerken
Commissarissen

Tuin

Stephan van Gils

Beheer

Jaques Bierens

Inkoop

Bouw

hjm.huijs@telfort.nl