Het Dagelijks Bestuur en de Commissarissen vormen het bestuur van de vereniging

Dagelijks bestuur
Voorzitter
Glenn Verweij

Secretaris

Anita van der Kraats

Penningmeester

Dick Duinkerken
Commissarissen

Tuin

Stephan van Gils

Beheer

Jaques Bierens

Inkoop
Vacature

Bouw

hjm.huijs@telfort.nl